Toimenkuvat

Toimintakoordinaattori

TOIMINNAN MAHDOLLISTAMINEN

 • valmentajarekrytoinnit, valmentajapankin ylläpito sekä valmentajien kehittäminen yhdessä valmennustyöryhmän kanssa
 • maalivahtivalmennuksen organisointi
 • harjoitusaikojen koordinointi
 • joukkueenjohtajien palaverit toimintasuunnitelman mukaisesti
  • tarvittaessa pelaajasiirrot, Y-pelaajat
  • tiedottaminen sarjailmoittautumisista ja lisensseistä
 • toimitsija- ja tuomarikoulutus – koordinointi

VALMENNUKSELLINEN LINJA JA PELAAJIEN KEHITTÄMINEN

 • Voimalinjan mukainen toiminta seurassa, yhteyshenkilö Voimalle
 • valmennusjärjestelmän mukainen toiminta yhdessä valmennustyöryhmän kanssa
 • valmennustyöryhmässä toimiminen – kehittäminen ja päätösten jalkauttaminen – palautteen kerääminen ja antaminen toiminnasta ja pelaajista (pelaajatarkkailu)
 • valmentajakerhojen organisointi
 • tarvittavan testauksen organisointi valmentajien kanssa
 • toisen asteen opiskelijoiden akatemiavalmennus
 • yläasteikäisten urheilijakoulutus
 • harrastetoiminta – kehittäminen, koordinointi, ohjaaminen
 • kerhotoiminta/ koulujen kerhot – koordinointi, ohjaaminen

TALOUS

 • seuran talouden hoito tehtävänkuvauksen mukaisesti
 • osaltaan rahoitus/ talous/ varainhankinta yhdessä hallituksen ja työryhmän kanssa

MUUT TEHTÄVÄT

 • hallitustyöskentely ulkopuolisena asiantuntijana
 • mittareihin tarvittavan materiaalin ylläpito ja kerääminen
 • toimintasuunnitelman ja vuosikellon jalkauttaminen
 • jaoston ja osaltaan työryhmien johtaminen
 • tiedottaminen, yhteydenpito lajiliittoon ja muihin seuroihin
 • Voima- ja muut tapahtumat
 • pilottihankkeet

Hallituksen toimenkuvat

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Sihteeri

Urheiluseura Imatran Voima ry:n sihteeri tukee hallituksen työskentelyä kirjaamalla ylös hallituksessa käydyt keskustelut ja päätökset. Mikäli pidetään hallitukselle neuvoa-antavia kokouksia, sihteeri tekee muistion kokouksesta. Muistiot ja pöytäkirjat tulee lähettää aina kaikille kokouksiin osallistuneille hyväksyttäväksi tai vähintään tiedoksi. Tarvittaessa sihteeri tekee tarvittavat korjaukset pöytäkirjaan tai muistioon.

Lisäksi sihteerillä on allekirjoitusoikeus. Sihteeri säilyttää pöytäkirjat kuluvan tilikauden ajan, kunnes ne liitetään kirjanpitotositteiden kanssa arkistoitaviksi.

Sihteerillä on oikeudet päivittää Urheiluseura Imatran Voima ry:n internetsivuja. Tarvittaessa sihteeri tukee työskentelyllään jonkin ikäluokan nettisivujen päivityksiä.

Lisäksi sihteeri osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan Urheiluseura Imatran Voima ry:tä koskeviin ylimääräisiin kokouksiin ja palavereihin kirjaamalla kaikki tarvittava puolueettomasti ylös.

Hallituksen jäsenet